syncDriver: SkyDrive Desktop Client Dla Windows 8.1

Integracja SkyDrive jest jedną z wielu funkcji wprowadzonych w aktualizacji systemu Windows 8.1. Podczas gdy integracja SkyDrive jest przydatna dla użytkowników, którzy preferują logowanie za pomocą konta Microsoft, użytkownicy posiadający konto lokalne nie mogą cieszyć się integracją SkyDrive bez konieczności przełączania się na konto Microsoft.

Jak już wiesz, oficjalny klient pulpitu SkyDrive odmawia instalacji w systemie Windows 8.1, a aplikacja UI Modern (Metro) dostarczana z systemem Windows 8.1 również monituje o przełączenie na konto Microsoft.

W jednym z naszych wcześniejszych postów zatytułowanych jak uzyskać dostęp do SkyDrive bez konta Microsoft w przewodniku Windows 8.1 pokazaliśmy, jak dodać SkyDrive do Eksploratora plików Windows 8.1 bez pomocy narzędzi innych firm. Metoda jest bardzo przydatna dla użytkowników, którzy chcą zarządzać kontem SkyDrive bez przełączania na konto Microsoft.

Jak wspomnieliśmy wcześniej w tym poście, oficjalny klient pulpitu SkyDrive nie działa w systemie Windows 8.1. Podczas gdy dla systemu Windows 8.1 dostępne jest oprogramowanie klienckie SkyDrive innej jakości, SyncDriver dla SkyDrive jest kolejnym bogatym w funkcje oprogramowaniem do zarządzania plikami SkyDrive bezpośrednio z pulpitu w systemie Windows 8.1.

Instalacja i konfiguracja konta SkyDrive za pomocą syncDriver jest dość prosta. Po zainstalowaniu programu zobaczysz małe okno dialogowe z pytaniem o adres e-mail i hasło SkyDrive. Na koniec zostaniesz poproszony o wybranie folderu głównego, folderu, w którym będą przechowywane wszystkie synchronizowane pliki. Następnie możesz dodać folder główny do Ulubionych w panelu nawigacyjnym Eksploratora Windows, aby uzyskać szybki dostęp.

Podobnie jak inni klienci SkyDrive, syncDriver automatycznie przesyła pliki na twoje konto SkyDrive, automatycznie pobiera pliki i używa szyfrowania SSL do przesyłania plików.

Domyślnie syncDriver nie dodaje dysku SkyDrive do tego komputera (komputera). Aby dodać napęd SkyDrive, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę synchronizacji w zasobniku systemowym, kliknąć Opcje, aby otworzyć okno dialogowe ustawień, a następnie przypisać literę dysku, wybierając dostępną literę z menu rozwijanego obok Przypisz literę dysku do opcji zsynchronizowanego folderu.

Ponadto syncDriver nie ładuje się automatycznie w systemie Windows. Jeśli nie chcesz ręcznie uruchamiać programu po każdym ponownym uruchomieniu, możesz włączyć opcję Uruchom po uruchomieniu systemu w oknie dialogowym Opcje.

Pobierz syncDriver dla SkyDrive (Via Deskmodder)