Zastąp łatwość dostępu na ekranie logowania do systemu Windows 7 innymi użytecznymi opcjami

W przeszłości opisywaliśmy, jak wyłączyć przycisk Łatwość dostępu na ekranie logowania do systemu Windows 7, a także jak zmodyfikować domyślny układ logowania. Dla użytkowników, którzy nie używają przycisku Łatwość dostępu na ekranie logowania, jest to narzędzie do korzystania z niego.

Wymiana przycisku łatwości dostępu to samodzielne narzędzie zastępujące domyślny przycisk Łatwość dostępu obecny na ekranie logowania systemu Windows 7 za pomocą narzędzi, takich jak narzędzie do wycinania, wiersz polecenia, narzędzie do uruchamiania, Menedżer zadań i Edytor rejestru.

To narzędzie tworzy kopię zapasową domyślnej łatwości dostępu przed zastąpieniem go niestandardową. Możesz przywrócić domyślną łatwość dostępu, wybierając przycisk Domyślna łatwość dostępu.

Pamiętaj, że to narzędzie jest nadal w wersji beta i możesz napotkać problemy podczas korzystania z tego narzędzia. Po wydaniu stabilnej wersji zaktualizujemy ten artykuł o więcej informacji. Zalecamy również utworzenie punktu przywracania systemu przed użyciem tej wersji beta.

Pobierz Łatwość wymiany przycisku dostępu