Instalowanie systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 (dodatek Service Pack 1)

Jak zapewne wiesz, Microsoft ujawnił szczegóły dotyczące Windows 7 SP1 po raz pierwszy zaledwie kilka dni temu i teraz mamy Windows 7 SP1 beta w naszych rękach. Dodatek SP1 dla systemu Windows 7 zawiera aktualizacje i drobne poprawki dotyczące użyteczności.

Instalacja systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 jest podobna do dodatków Service Pack dla systemu Vista. Czas wymagany do zainstalowania tego dodatku Service Pack w dużej mierze zależy od konfiguracji systemu i szybkości. Należy również pamiętać, że aby zainstalować dodatek SP1, należy zainstalować system Windows 7 RTM (kompilacja 7600). Oto jak zainstalować Windows 7 SP1:

# Uruchom instalator Windows 7 SP1 i kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić umowę licencyjną.

# Zaakceptuj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować zawartość dodatku Service Pack.

# Twój system zostanie ponownie uruchomiony dwukrotnie podczas instalacji dodatku Service Pack. Po zakończeniu pojawi się komunikat Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1.

# Kliknij przycisk zamykania, aby zakończyć procedurę instalacji. Skończyłeś!

Uwaga: Nie instaluj żadnej wyciekającej wersji systemu Windows 7 z dodatkiem SP1.