Jak: Stwórz własne skróty poleceń uruchamiania

Oto mała, ale bardzo przydatna sztuczka. Jeśli jesteś fanatykiem klawiatury, jak ja, pokochasz tę sztuczkę. Pamiętamy wszystkie skróty poleceń uruchamianych, aby szybko uruchomić wszystkie narzędzia systemu Windows i programy panelu sterowania. Podobnie jak w przypadku domyślnych poleceń uruchamiania można również tworzyć własne polecenia uruchamiania w systemie Windows.

Sztuczka jest prosta. Najpierw przejdź do menu Start, kliknij prawym przyciskiem myszy program, dla którego chcesz utworzyć polecenie, i utwórz skrót do programu na pulpicie, wybierając opcję Wyślij do. Ta akcja tworzy skrót do twojego programu na pulpicie. Możesz także zmienić nazwę skrótu na coś, co wkrótce chcesz wywołać program.

Skopiuj i wklej skrót programu z pulpitu do folderu Windows. To jest folder „ C: Windows ” (gdzie dysk „C” OS).

Następnie otwórz okno dialogowe Uruchom z menu Start lub używając skrótu klawiaturowego [Windows] + [R] i wpisz nazwę programu w oknie dialogowym, aby uruchomić program. Na przykład uruchamiam program Windows Live Writer, wpisując ciąg Writer w oknie dialogowym Uruchom. Baw się dobrze!