Jak zmienić tekst polecenia i kolor tła w systemie Windows 7

Wiersz polecenia w najnowszej wersji systemu Windows jest bardziej wydajny niż we wcześniejszych wersjach systemu Windows. Mimo że wielu użytkowników rzadko otwiera wiersz polecenia, niektórzy z was mogą być zainteresowani dostosowaniem tekstu wiersza poleceń i koloru tła.

Jeśli lubisz dostosowywać system Windows 7, możesz łatwo spersonalizować tekst wiersza polecenia i kolor tła bez używania narzędzi innych firm. W tym przewodniku pokażemy, jak dostosować kolor tekstu i tła w wierszu polecenia w systemie Windows 7.

1 Otwórz wiersz polecenia.

2 . Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu i wybierz Właściwości.

3 . Przełącz na kartę Kolory. Wybierz żądany kolor tekstu na ekranie, tła ekranu, tekstu wyskakującego i tła wyskakującego. Na koniec kliknij przycisk OK, aby zobaczyć zmianę.

4 . Po zakończeniu zamknij wiersz polecenia. Powodzenia!