Jak korzystać z Menedżera poświadczeń w systemie Windows 7

Bardzo niewielu użytkowników systemu Windows wie o Credential Manager obecnym w systemie Windows 7, ponieważ większość użytkowników preferuje narzędzia innych firm do zapisywania nazw użytkowników i haseł. To narzędzie jest właściwie zmienioną wersją starej funkcji Przechowywane nazwy i hasła z systemu Windows Vista.

Jak mówi Microsoft, Credential Manager umożliwia przechowywanie poświadczeń, takich jak nazwy użytkowników i hasła, których używasz do logowania się do witryn internetowych lub innych komputerów w sieci. Przechowując swoje dane uwierzytelniające, system Windows może automatycznie zalogować Cię do stron internetowych lub innych komputerów.

Na pierwszy rzut oka ta funkcja wygląda całkiem nieźle. Pamiętaj jednak, że możesz nie skorzystać z tej funkcji, aby zalogować się do wszystkich aplikacji.

Aby zapisać swoje poświadczenia, wykonaj następujące kroki:

1 Wpisz Credential Manager w polu wyszukiwania menu Start i naciśnij Enter, aby uruchomić to samo.

2 . W oknie Credential Manager zobaczysz trzy sekcje:

# Poświadczenia systemu Windows

# Poświadczenia oparte na certyfikatach

# Ogólne poświadczenia

3 . Kliknij opcję Dodaj poświadczenie systemu Windows .

4 . Wpisz adres strony internetowej lub adres sieciowy, nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach i kliknij OK, aby je zapisać.

Przeczytaj także, jak korzystać z narzędzia Rejestrator problemów w systemie Windows 7.