ulepszenia rejestru

Jak ręcznie utworzyć niestandardową wiadomość logowania w systemie Windows 7

Ostatniego wieczoru omówiliśmy narzędzie do logowania Logon, które umożliwia wyświetlanie niestandardowej wiadomości tuż przed ekranem logowania. Jak już wcześniej wspomnieliśmy w przewodniku Powiadomienia logowania, narzędzie po prostu dodaje wpis do rejestru systemu Windows, aby wyświetlić niestandardowy komunikat. Ponieważ moż

Jak usunąć menu Intela (właściwości grafiki, opcje graficzne i kreator Intel TV) Z menu kontekstowego Windows 7 na pulpicie

Użytkownicy, którzy korzystali z systemu Windows 10/7 na komputerach z grafiką Intel, mogli sami zadać to pytanie. Jeśli nie rozumiesz tytułu, po zainstalowaniu sterownika graficznego Intel na komputerze z systemem Windows dodaje on trzy opcje do menu kontekstowego systemu Windows 10/7 (menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy): Właściwości grafiki, Opcje graficzne i Intel (R) Kreator TV . Ponieważ